NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
"PRZYJAZNA EDUKACJA" uzyskała akredytację
Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie

Doskonalenie
Konferencje

Aktualności

04-09-2018
Pozdrowienia dla edukacji w nowym roku szkolnym


 

NAJNOWSZA OFERTA

Narzędzia online w pracy codziennej nauczyciela i projektach edukacyjnych.

 

"Od Naczelnika Narodu - Tadeusza Kościuszki do Naczelnika Państwa - Józefa Piłsudskiego". - oferta uczczenia 100-letniej rocznicy odzyskania niepodległości w formie spotkania  uczniów z bohaterami walk o niepodległość, polskość, w czasach 123 lat zaborów.SZANOWNI PAŃSTWO!


Przed nami nowy, ważny rok pracy edukacyjnej.

Życzymy dyrektorom, zespołom nauczycielskim, społeczności szkoły/placówki satysfakcjonującej realizacji zadań dla osiągnięcia celów kształcenia, wychowania, opieki, radości z wyników, twórczego rozwiązywania problemów.

         Życzymy osobistych sukcesów!


   Mamy zaszczyt zaproponować Państwu nasze oferty szkoleniowe wychodzące naprzeciw Waszym potrzebom doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli, ulepszania zarządzania. Ukażą się na www.grandys.edu.pl po 15 września. Przygotowane propozycje szkoleniowe są efektem naszych analiz ewaluacji szkoleń, kierunków działań MEN, Kuratorium Oświaty na b.r.  szkolny, uwzględniają zadania zawarte w przepisach  ministerstwa dotyczących: regulaminu oceny pracy nauczycieli, awansu zawodowego, ewaluacji pracy własnej, jak również potrzeb jednostek oświatowych, wynikających z podsumowania ub.r. szkolnego.

 

 Doceniając rangę obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości, przygotowaliśmy interesujące oferty, zawierające walory emocjonalne, patriotyczne, skierowane  do nauczycieli oraz uczniów.

 

  Dziękując za dotychczasową współpracę, liczymy na owocną  kontynuację, zapewniając  jakość naszych zobowiązań, wypełniając tym samym nasze przesłanie zawarte w pojęciu "Przyjazna Edukacja".

 

  Serdecznie prosimy o ocenę realizowanych szkoleń, jak również sygnalizowanie problemów dotyczących opracowania programów szkoleniowych.

Z wyrazami szacunku

                           mgr Jan Fr. Grandys- Dyrektor NPDN

powrót